เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

" ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา "

" ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า "

วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

( วมค.สมท.กอ.รมน.ภาค๔ )

บริษัท แฮปปี้เวฟ เรดิโอ จำกัด

FM  90.25  MHz.   จังหวัดสุราษฎร์ธานี